Χρώματα Ιστοσελίδας

Βήμα 2 από 4


Xρώματα Ιστοσελίδας: Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα χρώματα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να επιλέξουν "Υψηλό contrast".

Επιλογές
Προηγούμενo βήμα Επόμενο βήμα

Τρέχουσες επιλογές